Patricia weber

THIS IS A PORTEFOLIO

This site is a short cut into a creative creator, designer and person who will be a creative side kick.

chances has taken me a long way and now im’ trying to do my best to create the chances. It has been a long and winding road but i have finally found a clearer path towards my future career.

WELCOME

Everything we see hides another thing we always want to see what is hidden by what we see.

Along defining the best way to start my future as a designer and art director i have been making this portefolio. I’m challenging and reinventing my identity all the time so you will only be able to see a small part of what im able to create.

Enjoy

PORTFOLIO

0

Happy Clients

0 K+

AnotherArtLine Facebook Likes

0

1st place world championships hiphop

0

hours used on this site

P

H

ABOUT ME

Jeg har i længere tid haft svært ved at definere mig selv under en samlet titel.  Gang på gang har jeg sat mig i positioner jeg ville udforske men er på mystisk vis altid endt tilbage på det samme post som det

Jeg har gennem mine snart 10 år som danse lærer lært at håndtere flere forskellige generationer og aldre. jeg har kunne se udvikling hos familien danmark og det øverste klasse – jeg har lært hvordan man håndtere problemer haste opgaver redninger og opgaver der kommer ind og skal være færdige på meget kort tid.

udvikling

I mine snart 10 år som danselærer på Al-dans samt diverse produktioner og shows  – har jeg formået, at lærer mig de færdigheder for at kunne opretholde en konstant udvikling og nysgerrighed for hvad der rykker på sig. For mig er udvikling og ny læring en vigtig faktorer for at nå toppen eller beholde den.

Flexible

Design at uneasy me season of branch on praise esteem. Abilities discourse believing consisted remaining to no.

nysgerrig

He share of first to worse. Weddings and any opinions suitable smallest nay. My he houses or months settle remove ladies appear.

TRENDING spotting

Esteems met joy attempt way clothes yet demesne tedious. Replying an marianne do it an entrance advanced.

What are the skills

It’s not where you take things from, it’s where you take them to.

Vurderingen af mine kompetencer er givet af samarbejdspartnere eller andre der kender til min projekter og færdiggjorte opgaver.

Jeg er selv, er af den opfattelse af at man er i konstant læring og at man i det kreative fag aldrig når at blive 100% god til noget. Derfor ville mine felter aldrig blive fyldt ud, da jeg ser det som et vigtigt redskab, at man holder sig opdateret og ikke mister lysten til at lærer noget nyt selvom man mestre sine kompetencer hvis man vil holde sig på toppen.

DEVELOPMENT
DESIGN
PHOTOSHOP
CS6
DEDICATION
WORDPRESS
HTML
CREATIVE THINKING
TREND SPOTTING

X

N

Clients

Fast Facts

Quality over quantity

separator

jeg arbejder altid efter at opnå de bedste løsninger og mere til.

Wordpress

separator

Dette er mit første wordpress portefolie.

Der er stadig meget at lærer, men jeg har en lyst samt en forståelse for at sætte mig ind i det.

Pixel Perfect

separator

Ikke i dette tilfælde!

men det giver god grobund for mere læring.

TALENT

separator

talent for at ikke at give op når det ser mest sort ud. Jeg er en fighter og kæmper til sidste sekund.

TESTIMONIALS

G

O

PLANS

Som noget af det første er det at finde en praktikplads.

helst i udlandet så jeg kan komme til at være 100 procent fokuseret på en ting for føste gang i mit liv.

A

L

CONTACT

Marianne or husbands if at stronger ye. Considered is as middletons uncommonly. Promotion perfectly ye consisted so. His chatty dining for effect ladies active. Equally journey wishing not several behaved chapter she two sir.

Dont hesitate to contact us.

Boisterous he on understood attachment as entreaties ye devonshire. In mile an form snug were been sell. Hastened admitted joy nor absolute gay its. Extremely ham any his departure for contained curiosity defective.

kontakt oplysninger

kommer senere

+45 2441 6077
pattie_weber@hotmail.com
M-F: 8 AM – 3 PM
Sa: 8 AM – 12 PM
Su: Closed
PAT


close image